Våra Resevillkor

Allt för att du ska få en trevlig upplevelse

Resevillkor

1. Bokning och betalning

1.1 Bokning och betalning av resor sker på www.upplevner.se om inte annat avtalats.

1.2 Betalning av resans fulla pris erlägges vid bokning om inte annat avtalats.

1.3 Bokning av resa är bindande.

1.4 För medverkan på någon av UPP LEV NER:s resor krävs att resenären fyllt arton (18) år eller är under medföljande målsmans ansvar.

1.5 Resenär kan köpa biljett för annan resenärs räkning under förutsättning att denne har fått medgivande samt kan uppge dennes personuppgifter.

2. Avbokning

2.1 Önskar resenären avboka resan skall avbokning ske via kontaktformuläret på www.upplevner.se.

2.2 Avbeställs resan tidigare än 60 dagar innan avresa återbetalas hela beloppet förutom ev. erlagd bokningsavgift.

2.3 Om resan avbokas senare än 60 dagar innan avresa men tidigare än 7 dagar innan avresa återbetalas 50% av resans pris.

2.4 Vid avbokning mindre än 7 dagar före avresa återbetalas inget av resans pris.

2.5 Resor får ej överlåtas mellan resenärer, alla avbokningar måste gå igenom www.upplevner.se.

3. Återbetalning

3.1 För återbetalning till konto behöver vi följande uppgifter: Namn, Personnummer, Bankens namn, Clearingnummer, Kontonummer, Telefonnummer, Adress.

3.2 Om du inte kan följa med på en redan betald resa av medicinska skäl, ber vi dig kontakta ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning.

3.3 Återbetalning sker av det belopp som gäller enligt ovan (2.2-2.4).

3.4 Vid inställd resa gäller full återbetalning.

4. Övriga villkor

4.1 UPP LEV NER förbehåller sig rätten att innan avresa vidta ändringar i reseprogrammet.

4.2 Deltagande på UPP LEV NER:s resor sker på egen risk.

4.3 Resenären samtycker genom bokning av resa till att UPP LEV NER använder bilder tagna av UPP LEV NER under resor i sin marknadsföring och reklam så som avses i Lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Bilderna kan komma att användas för framtida bruk. Bilderna kan komma att publiceras på hemsidan samt i tryckverk.

4.4 UPP LEV NER behandlar alla uppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation)

4.5 UPP LEV NER förbehåller sig rätten att ändra bokningsvillkor efter att avtal har slutits i den mån det kan anses skäligt.

4.6 Försäkring ingår inte i resan utan måste ombesörjas av resenär på egen hand.

4.7 Vid oförutsedda händelser, exempelvis snöbrist eller för lågt deltagarantal, förbehåller sig UPP LEV NER rätten att ställa in resan.

4.8 Eventuella skador på stugor/lägenheter och/eller dålig städning förbehåller Upplevner sig rätten att debitera resenärerna. För resan utsedd stugansvarig är ekonomiskt ansvarig att samla in pengar från de boende i stugan/lägenheten.

4.9 Med reservation för ändringar och eventuella felskrivningar.